เจาะตลาดใหม่ โอกาสการลงทุนไทยในแอฟริกา หลังโควิด-19

เจาะตลาดใหม่ โอกาสการลงทุนไทยในแอฟริกา หลังโควิด-19

การนำเสนอผลการวิจัยชิ้นแรกของโครงการแอฟริกา-เอเชียคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-AAP) ในหัวข้อ ‘การศึกษาสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและนัยที่มีต่อประเทศไทย’ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ...
ชวนมองแอฟริกาในมุมใหม่

ชวนมองแอฟริกาในมุมใหม่

ผศ.ดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย หนึ่งในคณะอนุกรรมการโครงการ KU-AAP ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาต่างประเทศ (International Studies Center – ISC) กระทรวงการต่างประเทศ ให้ร่วมเสวนาในรายการ ‘วิเทศปริทัศน์’ ตอนที่ 4 เรื่อง “ชวนมองแอฟริกาในมุมใหม่”  เมื่อวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 ...
KU Soc Lecture Series: Africa-Asia

KU Soc Lecture Series: Africa-Asia

การบรรยายพิเศษ KU Soc Lecture Series: Africa – Asia หัวข้อ “มองแอฟริกา ผ่านสายตานักการทูตไทย” ร่วมเสวนาโดย ร้อยโทสรวุฒิ ปรีดีดิลก จากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และนายอาทิตย์ ประสาทกุล จากศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และดำเนินรายการโดย...