การ (ไม่) เปลี่ยนผ่านทางการเมืองในแอฟริกาตะวันตก

ในศตวรรษที่ 21 สถิติของการทำรัฐประหารในโลกเกิดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น 26 ครั้ง (เฉลี่ยแล้วปีละ 1.2 ครั้ง) โดยในจำนวนนี้ เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาทั้งหมด 16...
Abdulrazak Gurnah

อับดุลราซัก เกอร์นาห์ ชาวแทนซาเนียผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

งานมอบรางวัลโนเบลที่จัดขึ้นประจำปี 2021 มีจุดประสงค์ขึ้นเพื่อมอบรางวัลเชิดชูให้แก่ผู้ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ในปัจจุบันนั้นมีทั้งสิ้น 6...
ku activitu

เจาะตลาดใหม่ โอกาสการลงทุนไทยในแอฟริกา หลังโควิด-19

การนำเสนอผลการวิจัยชิ้นแรกของโครงการแอฟริกา-เอเชียคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-AAP) ในหัวข้อ...
Cheri Samba

Chéri Samba : จิตรกรผู้ทำให้ผู้คนขบคิด

Chéri Samba หนึ่งในศิลปินที่มีแนวการวาดภาพแบบร่วมสมัย (Contemporary Art) ที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของทวีปแอฟริกา...
Erta Ale, Ethiopia

Erta Ale : ประตูสู่นรกแห่งแอฟริกา

“ภูเขาไฟเอเรอตาเล” ภูเขาไฟเอเรอตาเล หรือในภาษาอังกฤษ Erta Ale ซึ่งความหมายในภาษา Afar นั้นมีความหมายว่า “ภูเขาที่มีควัน” และได้รับฉายาว่าเป็น...

การ (ไม่) เปลี่ยนผ่านทางการเมืองในแอฟริกาตะวันตก

ในศตวรรษที่ 21 สถิติของการทำรัฐประหารในโลกเกิดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น 26 ครั้ง (เฉลี่ยแล้วปีละ 1.2...

เจาะตลาดใหม่ โอกาสการลงทุนไทยในแอฟริกา หลังโควิด-19

การนำเสนอผลการวิจัยชิ้นแรกของโครงการแอฟริกา-เอเชียคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-AAP)...

Chéri Samba : จิตรกรผู้ทำให้ผู้คนขบคิด

Chéri Samba หนึ่งในศิลปินที่มีแนวการวาดภาพแบบร่วมสมัย (Contemporary Art)...

Erta Ale : ประตูสู่นรกแห่งแอฟริกา

“ภูเขาไฟเอเรอตาเล” ภูเขาไฟเอเรอตาเล หรือในภาษาอังกฤษ Erta Ale ซึ่งความหมายในภาษา Afar...

Kasetsart University
Africa-Asia Programme

KU-AAP หรือ KU Asia-Africa Programme เป็นโปรแกรมที่ริเริ่มโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างภูมิภาคแอฟริกา-เอเชีย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการส่งเสริมการทำวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือของสถาบันการศึกษาระหว่างสองภูมิภาค และพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แอฟริกา-เอเชีย ในอนาคต

Latest Activities

เจาะตลาดใหม่ โอกาสการลงทุนไทยในแอฟริกา หลังโควิด-19

การนำเสนอผลการวิจัยชิ้นแรกของโครงการแอฟริกา-เอเชียคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-AAP) ในหัวข้อ ‘การศึกษาสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและนัยที่มีต่อประเทศไทย’ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ...

ชวนมองแอฟริกาในมุมใหม่

ผศ.ดร.ไพลิน กิตติเสรีชัย หนึ่งในคณะอนุกรรมการโครงการ KU-AAP ได้รับเชิญจากศูนย์การศึกษาต่างประเทศ (International Studies Center – ISC) กระทรวงการต่างประเทศ ให้ร่วมเสวนาในรายการ ‘วิเทศปริทัศน์’ ตอนที่ 4 เรื่อง “ชวนมองแอฟริกาในมุมใหม่”  เมื่อวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 ...

KU Soc Lecture Series: Africa-Asia

การบรรยายพิเศษ KU Soc Lecture Series: Africa - Asia หัวข้อ “มองแอฟริกา ผ่านสายตานักการทูตไทย” ร่วมเสวนาโดย ร้อยโทสรวุฒิ ปรีดีดิลก จากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา และนายอาทิตย์ ประสาทกุล จากศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และดำเนินรายการโดย...

การ (ไม่) เปลี่ยนผ่านทางการเมืองในแอฟริกาตะวันตก

ในศตวรรษที่ 21 สถิติของการทำรัฐประหารในโลกเกิดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น 26 ครั้ง (เฉลี่ยแล้วปีละ 1.2 ครั้ง) โดยในจำนวนนี้ เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาทั้งหมด 16 ครั้ง และในจำนวน 16 ครั้งนี้ พบว่าเกิดการรัฐประหารขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเป็นจำนวนมากที่สุดคือ 11 ครั้ง...

อับดุลราซัก เกอร์นาห์ ชาวแทนซาเนียผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

งานมอบรางวัลโนเบลที่จัดขึ้นประจำปี 2021 มีจุดประสงค์ขึ้นเพื่อมอบรางวัลเชิดชูให้แก่ผู้ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ในปัจจุบันนั้นมีทั้งสิ้น 6 สาขา อันประกอบไปด้วย ฟิสิกส์ เคมี การแพทย์ วรรณกรรม และสันติภาพ ในงานดังกล่าวนั้นหนึ่งในผู้รับรางวัลที่โดดเด่น...