การ (ไม่) เปลี่ยนผ่านทางการเมืองในแอฟริกาตะวันตก

การ (ไม่) เปลี่ยนผ่านทางการเมืองในแอฟริกาตะวันตก

ในศตวรรษที่ 21 สถิติของการทำรัฐประหารในโลกเกิดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น 26 ครั้ง (เฉลี่ยแล้วปีละ 1.2 ครั้ง) โดยในจำนวนนี้ เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาทั้งหมด 16 ครั้ง และในจำนวน 16 ครั้งนี้...

read more
อับดุลราซัก เกอร์นาห์ ชาวแทนซาเนียผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

อับดุลราซัก เกอร์นาห์ ชาวแทนซาเนียผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

งานมอบรางวัลโนเบลที่จัดขึ้นประจำปี 2021 มีจุดประสงค์ขึ้นเพื่อมอบรางวัลเชิดชูให้แก่ผู้ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ในปัจจุบันนั้นมีทั้งสิ้น 6 สาขา อันประกอบไปด้วย ฟิสิกส์...

read more
Chéri Samba : จิตรกรผู้ทำให้ผู้คนขบคิด

Chéri Samba : จิตรกรผู้ทำให้ผู้คนขบคิด

Chéri Samba หนึ่งในศิลปินที่มีแนวการวาดภาพแบบร่วมสมัย (Contemporary Art) ที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของทวีปแอฟริกา ผลงานของเขาได้รับการยอมรับจากนานาชาติ...

read more
Erta Ale : ประตูสู่นรกแห่งแอฟริกา

Erta Ale : ประตูสู่นรกแห่งแอฟริกา

“ภูเขาไฟเอเรอตาเล” ภูเขาไฟเอเรอตาเล หรือในภาษาอังกฤษ Erta Ale ซึ่งความหมายในภาษา Afar นั้นมีความหมายว่า “ภูเขาที่มีควัน” และได้รับฉายาว่าเป็น “ประตูสู่นรก”...

read more
ประเทศบอตสวานาความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจแห่งแอฟริกา และความท้าทายใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

ประเทศบอตสวานา
ความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจแห่งแอฟริกา และความท้าทายใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

ประเทศบอตสวานา ความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจแห่งแอฟริกา และความท้าทายใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น ประเทศบอตสวานา หรือ สาธารณรัฐบอตสวานา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของแอฟริกา...

read more
African wax prints

African wax prints

African wax prints ผ้าพิมพ์ขี้ผึ้งแอฟริกัน หรือ Ankara เป็นเทคนิคการย้อมลายผ้าด้วยการวาดลวดลายลงบนผ้าด้วยขี้ผึ้งร้อนรอให้แห้ง...

read more