การ (ไม่) เปลี่ยนผ่านทางการเมืองในแอฟริกาตะวันตก

การ (ไม่) เปลี่ยนผ่านทางการเมืองในแอฟริกาตะวันตก

ในศตวรรษที่ 21 สถิติของการทำรัฐประหารในโลกเกิดขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น 26 ครั้ง (เฉลี่ยแล้วปีละ 1.2 ครั้ง) โดยในจำนวนนี้ เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาทั้งหมด 16 ครั้ง และในจำนวน 16 ครั้งนี้ พบว่าเกิดการรัฐประหารขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเป็นจำนวนมากที่สุดคือ 11 ครั้ง...
อับดุลราซัก เกอร์นาห์ ชาวแทนซาเนียผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

อับดุลราซัก เกอร์นาห์ ชาวแทนซาเนียผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

งานมอบรางวัลโนเบลที่จัดขึ้นประจำปี 2021 มีจุดประสงค์ขึ้นเพื่อมอบรางวัลเชิดชูให้แก่ผู้ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ในปัจจุบันนั้นมีทั้งสิ้น 6 สาขา อันประกอบไปด้วย ฟิสิกส์ เคมี การแพทย์ วรรณกรรม และสันติภาพ ในงานดังกล่าวนั้นหนึ่งในผู้รับรางวัลที่โดดเด่น...
เจาะตลาดใหม่ โอกาสการลงทุนไทยในแอฟริกา หลังโควิด-19

เจาะตลาดใหม่ โอกาสการลงทุนไทยในแอฟริกา หลังโควิด-19

การนำเสนอผลการวิจัยชิ้นแรกของโครงการแอฟริกา-เอเชียคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-AAP) ในหัวข้อ ‘การศึกษาสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงของภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกและนัยที่มีต่อประเทศไทย’ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ...
Chéri Samba : จิตรกรผู้ทำให้ผู้คนขบคิด

Chéri Samba : จิตรกรผู้ทำให้ผู้คนขบคิด

Chéri Samba หนึ่งในศิลปินที่มีแนวการวาดภาพแบบร่วมสมัย (Contemporary Art) ที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งของทวีปแอฟริกา ผลงานของเขาได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพราะเอกลักษณ์ของงานที่มีการเสียดสีการเมือง สะท้อนสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านการตีความจากรูปวาดนามธรรม และตัวอักษรในรูปวาด...
Erta Ale : ประตูสู่นรกแห่งแอฟริกา

Erta Ale : ประตูสู่นรกแห่งแอฟริกา

“ภูเขาไฟเอเรอตาเล” ภูเขาไฟเอเรอตาเล หรือในภาษาอังกฤษ Erta Ale ซึ่งความหมายในภาษา Afar นั้นมีความหมายว่า “ภูเขาที่มีควัน” และได้รับฉายาว่าเป็น “ประตูสู่นรก” ภูเขาไฟเอเรอตาเลตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเอธิโอเปีย...