ประเทศบอตสวานาความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจแห่งแอฟริกา และความท้าทายใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

ประเทศบอตสวานา
ความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจแห่งแอฟริกา และความท้าทายใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

ประเทศบอตสวานา ความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจแห่งแอฟริกา และความท้าทายใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น ประเทศบอตสวานา หรือ สาธารณรัฐบอตสวานา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ของแอฟริกา ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีเมืองหลวง คือ กรุงกาโบโรเน มีชื่อเสียงจากการทำอุตสาหกรรมเหมืองเพชร...
African wax prints

African wax prints

African wax prints ผ้าพิมพ์ขี้ผึ้งแอฟริกัน หรือ Ankara เป็นเทคนิคการย้อมลายผ้าด้วยการวาดลวดลายลงบนผ้าด้วยขี้ผึ้งร้อนรอให้แห้ง แล้วจุ่มผ้าลงในสีย้อมเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์ และสีสันสดใส...
Lake Nakuru

Lake Nakuru

“ทะเลสาบนาคูรู: บ้านของนกฟลามิงโก้” ทะเลสาบนาคูรู หรือ Lake Nakuru เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเคนย่า อยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติทะเลสาบนาคูรู (Lake Nakuru National Park) ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก...
เอสวาตินีปลดแอก: วิกฤตรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์แห่งสุดท้ายในแอฟริกา

เอสวาตินีปลดแอก: วิกฤตรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์แห่งสุดท้ายในแอฟริกา

เอสวาตินี หรือที่เมื่อก่อนมีชื่อว่าสวาซิแลนด์ ประเทศขนาดเล็กตั้งอยู่บริเวณแอฟริกาตอนใต้ มีพื้นที่ติดกับประเทศแอฟริกาใต้และโมซัมบิก เอสวาตินีเป็นเพียงประเทศเดียวในแอฟริกาที่ยังคงมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยสมเด็จพระราชาธิบดีอึมสวาตีที่ 3 (King Mswati III)...
San Dancing (Botswana)

San Dancing (Botswana)

การเต้นระบำ San หรือ Basarwa เป็นการเต้นระบำพื้นบ้านของชนเผ่าซาน (San) เป็นชนเผ่าที่ยังดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิม คือ ล่าสัตว์และหาของป่า ในประเทศบอตสวานา จากการค้นคว้าทางโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าระบำดังกล่าวมีต้นกำเนิดย้อนไปนับตั้งแต่ยุคโบราณจากหลักฐานภาพวาดบนฝาผนังถ้ำ...