Yankari National Park

2 08 2021

อุทยานแห่งชาติยานคารี หรือ Yankari National Park เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ในประเทศไนจีเรีย มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 2,254 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งนี้มีชื่อเสียงที่โด่งดังในการท่องเที่ยวเพราะไม่เพียงแต่เป็นที่อยู่อาศัยของช้างแอฟริกาที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันตกแล้วอุทยานแห่งนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วย
ภูมิประเทศในอุทยานมีความหลากหลาย อันประกอบไปด้วย ภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา, พื้นที่ชุ่มน้ำ, ทุ่งหญ้า และ พุ่มไม้เตี้ย อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ยังเป็นสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด เช่น ช้างแอฟริกัน, ฮิปโปโปเตมัส, ยีราฟ, ลิงบาบูน, ไฮยีน่า, สิงโต, เสือดาว, จระเข้ และนกมากกว่า 350 สายพันธุ์
อุทยานแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ น้ำพุร้อนวิคกิ (the Wikki Warm Springs) 1 ใน 4 บ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติยานคารี ที่มีความร้อนกว่า 31 องศา และน้ำที่ใสราวอัญมณีสีเขียวอมฟ้า ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการว่ายน้ำและพักผ่อนแก่นักท่องเที่ยว และอุทยานดังกล่าวยังมีการพบร่องรอยของมนุษย์โบราณ เช่น บ่อน้ำ Dukkey ที่มีมากถึง 139 แห่งที่เชื่อมต่อถึงกันแสดงถึงระบบกักเก็บน้ำที่ซับซ้อน, ถ้ำ Marshall ที่เป็นถ้ำฝีมือมนุษย์เพื่อการอยู่อาศัย 59 แห่ง, Tunga Dutse ภาพวาดบนหินกับงานแกะสลักที่ประณีต และเตาที่ใช้สำหรับถลุงเหล็กกว่า 60 เตา ซึ่งเชื่อกันพื้นที่ของอุทยานเคยเป็นศูนย์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นในแอฟริกาตะวันตกในอดีต

ที่มา:
Britannica. (n.d.). Yankari National Park. Retrieved from https://www.britannica.com/place/Yankari-National-Park
Visitnigerianow. (n.d.). WIKKI WARM SPRINGS. Retrieved from https://www.visitnigerianow.com/tours/wikki-warm-springs/
Tusk. (n.d.). Yankari Game Reserve. Retrieved from https://www.tusk.org/projects/yankari-game-reserve/
Yankari Game Reserve. (n.d.). About Yankari Game Reserve. Retrieved from https://yankarigamereserve.com.ng/about/