51 ประเทศในทวีปแอฟริกา

19 07 2021

“Africa is not just about where you are born. For me, Africa is the whole continent; from south to north, to east to west”— Angelique Kidjo
“แอฟริกาไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ที่เราเกิดมาเท่านั้น สำหรับฉันแล้วแอฟริกาเป็นทั้งทวีป จากใต้สู่เหนือ สู่ตะวันออกสู่ตะวันตก” — Angelique Kidjo
ทวีปแอฟริกาได้ชื่อว่าเป็นทวีปแห่งความหลากหลายเพราะเป็นสถานที่ตั้งของประเทศต่าง ๆ กว่า 51 ประเทศที่มีความแตกต่างทั้งทางศิลปะ วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่น ด้วยขนาดทวีปที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกทำให้แอฟริกามีความหลากหลายทั้งภูมิอากาศและภูมิประเทศที่แตกต่างตามไปแต่ล่ะภูมิภาค นานาชาติได้ขนานนามถึงทวีปแอฟริกาว่าเป็น “ทวีปแห่งอนาคต” และ “ทวีปแห่งโอกาสใหม่” เพราะเป็นทวีปที่อุดมไปด้วยทั้งทรัพยากรธรรมชาติและบุคคล ทั้งยังเป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ทางการทหาร, การเมือง และ ทางเศรษฐกิจที่ชาติมหาอำนาจต่างพยายามการแข่งขันกันเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคแห่งนี้
ในปัจจุบันแอฟริกามีความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อันมาจากการความเข้าใจและการให้อภัยถึงความขัดแย้งในอดีตที่นำไปสู่การเจรจาและความร่วมมือระหว่างในประเทศต่าง ๆ ในทวีปทั้งพหุภาคี ทวิภาคี ทั้งช่วยเหลือจากนานาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ ทำให้แอฟริกากำลังก้าวข้ามความขัดแย้งความยากจนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคงและยั่งยืน
วันนี้ KU-AAP จะพาทุกท่านไปรู้จักประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกาผ่านธงชาติและแผนที่ โดยจะแบ่งทวีปออกเป็น 5 ภูมิภาคคือ แอฟริกาเหนือ, แอฟริกาตะวันออก, แอฟริกาตะวันตก, แอฟริกากลาง และสุดท้ายแอฟริกาใต้
*หมายเหตุในแต่ฐานข้อมูลนั้นจะจำแนกประเทศต่าง ๆ ให้อยู่ในภูมิภาคแตกต่างกัน ซึ่งในบทความนี้คณะผู้จัดทำอ้างอิงการจำแนกมากจาก State of the African Diaspora
ที่มา : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และ Britannica

map of north africa, northen african countries flags
Map, countries and flags of East Africa
map, flags and countries of central Africa
map, flags and countries of southern Africa
map, flags and countries of western Africa