25 มิ.ย. ของทุกปี “วันประกาศอิสรภาพประเทศโมซัมบิก”

25 06 2021

25 มิ.ย. ของทุกปี “วันประกาศอิสรภาพประเทศโมซัมบิก”

วันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองของชาวโมซัมบิกเนื่องในโอกาสการประกาศอิสรภาพของสาธารณรัฐโมซัมบิกจากประเทศโปรตุเกสเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ.1975 สำหรับประเทศโมซัมบิกนั้นได้ให้วันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์อีกด้วย
โมซัมบิกเคยเป็นหนึ่งในอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสมามากกว่าสองร้อยปี เริ่มตั้งแต่ที่โปรตุเกสเข้ามาสร้างอาณานิคมโมซัมบิกขึ้นในศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งกระแสชาตินิยมประทุขึ้นในแอฟริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งก็รวมถึงโมซัมบิกด้วยที่มีความพยายามเรียกร้องให้ตนเป็นอิสระ แต่โปรตุเกสกลับใช้กำลังเข้าปราบปรามผู้เรียกร้อง แนวร่วมเพื่อการปลดปล่อยโมซัมบิกหรือ FRELIMO กองกำลังติดอาวุธโดยชาวโมซัมบิกจึงถือกำเนิดขึ้นเป็นการตอบโต้ สงครามต่อต้านเจ้าอาณานิคมดำเนินเป็นระยะเวลากว่า 12 ปีแล้วสิ้นสุดลงที่การเจรจา ประเทศโมซัมบิกได้รับเอกราชอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1975 โดยเป็นประเทศลำดับที่ 50 ของทวีปแอฟริกาที่ได้รับการปลดปล่อยจากสถานะอาณานิคม

ที่มา:
Evans, Alistair, B. (2020). Chronological List of African Independence. Retrieved from www.thoughtco.com
“Mozambique: Independence and a Dirty War .” History Behind the Headlines: The Origins of Conflicts Worldwide. Retrieved from https://www.encyclopedia.com