วันที่ วันที่ 26 กรกฎาคม ของทุกปี “วันประกาศอิสรภาพของไลบีเรีย”

26 07 2021

วันที่ วันที่ 26 กรกฎาคม ของทุกปี
“วันประกาศอิสรภาพของไลบีเรีย”

วันนี้เป็นวันประกาศอิสรภาพของไลบีเรีย หรือ สาธารณรัฐไลบีเรีย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณแอฟริกาตะวันตก ประเทศไลบีเรียเป็นประเทศที่ได้รับเอกราชและกลายเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยแห่งแรกในแอฟริกาเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1847 ก่อนหน้าไลบีเรียเคยเป็นนิคมของ the American Colonization Society เป็นองค์กรที่มีจุดประสงค์ คือ นำอดีตทาสแอฟริกันที่ถูกนำไปใช้แรงงานที่ทวีปอเมริกาอพยพกลับไปยังทวีปแอฟริกา องค์กรดังกล่าวได้ก่อตั้งอาณานิคมของไลบีเรีย (Colony of Liberia)ทางตอนใต้ของเซียร์ราลีโอนที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ (the British colony of Sierra Leone) เพื่อเป็นสถานที่ตั้งรกรากของของอดีตทาสนอกอาณาเขตทางกฎหมายของสหราชอาณาจักร
ต่อมาหลังจากการได้รับเอกราช ในปี ค.ศ. 1848 ก็เกิดการเลือกตั้งและประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่อิงตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ในวันนี้เองก็ยังเป็นวันของการรำลึกความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไลบีเรียที่สหรัฐอเมริกาเป็นชาติแรก ๆ ที่ยอมรับอำนาจอธิปไตยของไลบีเรียอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1862

ที่มา
HISTORY. (n.d.). Liberian independence proclaimed. Retrieved from
Brooklyn Park. (n.d.). July 26, 2020 marks the 173rd anniversary of Liberia’s Independence. Retrieved from
Britannica. (n.d.). American Colonization Society. Retrieved from