ติดต่อเรา

ที่อยู่

50 Phaholyothin Rd, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

อีเมล

kuaap@ku.com

หมายเลขโทรศัพท์

025613480

การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS

สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รถโดยสารประจำทาง

สาย 52 / 69NGV / 134 / 134 AC / 191 / 504 / 510 / 555