‘ชีวิต’ และ ‘ประสบการณ์’ ของทหารไทยในภารกิจรักษาสันติภาพซูดานใต้

11 08 2021

รับชมวีดีโอการให้สัมภาษณ์ได้ที่  https://fb.watch/dlehxfyJNs/
ซูดานใต้ ประเทศเกิดใหม่ในแอฟริกาที่ปัจจุบันมีอายุเพียง 10 ปี ด้วยเป็นประเทศใหม่ ซูดานจึงยังมีปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งฉุดรั้งการพัฒนามาโดยตลอด สหประชาชาติจึงริเริ่มภารกิจรักษาสันติภาพในซูดานใต้ในนาม “UNMISS” โดยมอบความช่วยเหลือเพื่อให้ซูดานใต้สามารถพึ่งพาตนเองและก้าวผ่านวิกฤตความขัดแย้งในที่สุด ประเทศไทยก็มีส่วนร่วมในภารกิจนี้เช่นกัน
สำหรับความขัดแย้งในซูดานใต้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
ร.ท.พีรวุฒิ เสนามนตรี เป็นหนึ่งในทหารไทยที่ได้เข้าร่วมภารกิจ UNMISS คุณพีรวุฒิเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ทหารประจำโรงพยาบาลสนามของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-ซูดานใต้หรือกลุ่มทหารไทยที่ถูกส่งไปช่วยปฏิบัติงานกับทางสหประชาชาติ วันนี้ KU-AAP จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักคุณพีรวุฒิและประสบการณ์ของนายทหารที่ได้เรียนรู้จากภารกิจในต่างแดนผ่านบทสัมภาษณ์ชุดนี้